Anija Lüliti 2018 ideed

Meil on hea meel teatada, et Anija Lüliti raames viiakse 14.aprillil ellu 32 esitatud ideest 26. Paar ideed on koondunud ühte projekti, seega on valikus 24. kogukondlikku algatust:

Põhja pst sangleppade istutamine ja puude istutamine Kehras Keskuse tänavale 

Ühise projektina viiakse ellu Tarmo Tiidemaa ja Hannes Pikkeli ideed istutada Kehrasse puid. Need istutatakse Kehra sissesõidutee äärde Keskuse tänavale ning Põhja tänavale kuni vana sidemajani.

Pikva ajaloolise bussipeatuspaviljoni renoveerimine 

Erik Jüriöö idee on Pikva küla ajaloolise bussipaviljoni renoveerimine. Amortiseerunud paviljonilt on kavas eemaldada vanad puitkonstruktsioonid, sirgendada metallist kandevtorud, teha uued vaheseinad ning vee äravooluga katus. Paviljoni juurde paigaldatakse prügikast, võimalusel ka valgustus.

Puhkeala rajamine Kehras, Pargi 25a parkla kõrvale staadioni rippsilla juurde 

Inga Vainu idee on puhkeala rajamine Kehra staadioni rippsilla juurde, Pargi tänav 25a parkla kõrvale. Plaanis on niita võsa ja puitunud varred, likvideerida vana traataed ja puitpostid ning teha jõevaatega korrastatud puhkekoht. Paigaldatakse ka pink ning võimalusel rajatakse teerada.

Mänguväljaku korrastus Kehras, Aia 3 maja tagusel suurel platsil 

Awe Paap pakkus välja idee korrastada Aia tänav 3 maja taga platsil asuv vananenud mänguväljak – rajada kiigesüsteem, liumägi, jalgpalliväravad ja korvpallirõngas, paigaldada korralik prügikast.

Vanad koolitoolid särama Anija mõisas 

SA Anija Mõisa Haldus idee on panna vanad toolid särama ehk värvida aidanurgas seisvad Kehra gümnaasiumist saadud 120 tooli. Ettevõtmist toetab AkzoNobel.

KeerdTrepp helistuudio siseviimistlus Kehra Rahvamajas

Stefan Ojassoo idee on teha siseviimistlus Keerdtrepi stuudiole Kehra rahvamajas. Keerdtrepi meeskond on alustanud rahvamajja helistuudio rajamist, selleks on soetatud salvestamistehnikat. Lüliti raames on plaan ehitada stuudio valmis – värvida seinad, ehitada seintele helisummutavad ja akustilised paneelid.

Sild mäele Alaveres

Kätlin Takk pakkus välja kaks ideed. Üks on Alavere küla suurele kelgumäele turvaliselt pääsemiseks korraliku silla ehitamine.

Plats puhtaks – parkla rajamine Alaveres 

Kätlin Taki teine idee on lammutada Alavere küla kortermajade sisehoovis asuv vana kivist hoone, praht minema vedada ja teha selle asemele parkimiskohad.

Kiiged Alaverre 

Taavi Randoja soov on luua Alavere keskele kahest kiigest ja kahest pingist koosnev ajaveetmise kohake.

Kehra Lasteaed Lepatriinu aia nihutamine 

Eda-Mai Tammiste idee on nihutada Lepatriinu lasteaia aeda krundi piirini, et saada juurde õueala pinda – õueala suurendamisega saab teha liulaskmiseks künka ning paigaldada lasteaiahoovi uusi atraktsioone.

Sõimerühma aia tegemine Kehra Lastetare lasteaia õuealale 

Tiina Teppani algatusel tehakse Lastetare lasteaia õuealale hoiu- ja sõimerühma laste jaoks suure aia sisse eraldi madal puitaed, mille sees on väikeste jaoks sobivad atraktsioonid, kiiged ja liivakast.

Maadlussaali korrastamine Kehras 

Helen Noole idee on maadlussaali korrastamine. Anija maadlusklubi kasutab Lastetare lasteaia ja lastehoiu vahelist ruumi ning see tähendab läbi hoiurühma ruumide käimist. Maadlusklubile on kavas teha eraldi sissepääs vanasse raamatukoguossa, kus tuleb lõhkuda mõned kergseinad ja seejärel ruum korrastada.

Anija- Kuusemäe mänguväljaku ümbrus turvaliseks ja ilusaks

Pille Kulla algatus on Anija-Kuusemäe mänguväljaku kõrval oleva vana lagunenud lauda lammutamine, mänguväljakule lastele puidust mängumaja ehitamine.

Kehra Rahvamaja vanade kooriastmete renoveerimine

Elvis Hrupa algatusel renoveeritakse Kehra rahvamaja vanad teisaldatavad kooriastmed. Need lihvitakse ja värvitakse ilmastikukindla värviga. Projekti toetab AkzoNobel.

Väikelaste mänguväljaku rajamine ja seikluspargi parandustööd Aegviidus

Maris Joona idee on Aegviitu väikelaste mänguväljaku rajamine ja seikluspargi parandustööd. Väikelaste mänguväljak liumäe, kahe kiige ja liivakastiga tehakse kõlakoja parki.

Vana asula pargi korrastamine ja mänguväljaku loomine Kehras

Alla Klemetsi eestvõttel korrastatakse vana asula park ja rajatakse mänguväljak. Plaanis on uuendada võrkpalliväljaku liiv, ehitada mänguväljak koos kiikede, liumäe ja liivakastiga ning paigaldada vanemate  inimeste jaoks mugavamad pingid.

Alavere Noortekeskuse ruumide värskendamine

Julia Šatskaja ettepanekul värskendatakse Alavere noortekeskuse ruume – värvitakse seinad, põrandad tehakse mistra või PVC katte abil soojemaks. Ettevõtmist toetab AkzoNobel.

Spordirajatiste kevadkorrastus Kehras

Rene Kaalo ettepanekul korrastatakse Kehra rannakäsipalliväljak ja selle ümbrus.

Kehra vabaõhu pargi korrastamine ja renoveerimine

Mikael Parmani idee on korrastada ja uuendada Kehra kogudusemaja kõrval asuv vabaõhupark – hooldada pinnas, kontrollida lõuatõmbetorude seisukorda, korrigeerida kummikiik, värvida üle katusealune. Projekti toetab AkzoNobel.

Kehra uisuväljaku poortide värvimine  

Anija Valla Spordimaailma eestvõttel värvitakse üle Kehra uisuväljaku grafiteid täis poortid. 

Koerte ja kasside peremeestele – mõttetalgud

Kaie Untera idee on koerte ja kasside omanikele mõttetalgud, kuidas neid paremini teavitada vallas kehtivatest eeskirjadest, kaardistada lemmikloomade väljaheite prügikastid ning kohad, kuhu on neid veel vaja, samuti arutatakse koerte jooksmisaediku vajaduse ning asukoha üle ning kõneldakse kiibistamisega seotud küsimustest.

Elu peale kiiret internetti – mõttetalgud

Proomet Torga algatusel toimub ajurünnak „Elu pärast kiiret internetti“ ehk mis võiks juhtuda siis, kui Anija valla kõik majapidamised on ühendatud kiire internetiga – milliseid teenuseid saab tulevikus pakkuda ja arendada kiire interneti toel.

Koristustalgud väikses valges majas Kehra raudteejaama juures 

Kelly Kruusmann ja MTÜ Kunst Kohvris algatavad koristustalgud väikses valges majas Kehra raudtee perrooni ja vana apteegi vahelisel alal.

Anija valla jäätmekäitlus ja purgimisteenuse ühiskorraldus – mõttetalgud

Riivo Noor pakkus välja mõttetalgud Anija valla jäätmekäitluse ja purgimisteenuste ühiseks korraldamiseks, et leida häid lahendusi ja uusi ideid elanikke rahuldava ja keskkonnasäästliku jäätmekäitluse juurutamiseks.