Põhimõtted ja reeglid

 1. Kogukondliku kööstöö  kiirendi  “Anija Lüliti” (edaspidi Lüliti) korraldaja on MTÜ Soodlast Kõrveni (edaspidi Korraldaja), registrikoodiga 80326460, asukohaga Laane talu, Vikipalu küla, Anija vald, Harjumaa.
 2. Ideede esitamine ja registreerimine Anija Lülitile ehk ideekorjeperiood on 08.02.2018-14.03.2018.
 3. Anija Lülitil osalevad meeskonnad, kes ideekorjeperioodil sisestavad Lüliti kodulehel ankeeti (www.lüliti.ee) järgmised andmed: idee  kirjelduse koos arvatavate kuludega (eelarvega), meeskonna esindaja  kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni nr), meeskonna suuruse ja abistamise vajaduse. Andmete sisestamisega ja ankeedi saatmisega Korraldajale annab osaleja nõusoleku oma grupi nime ja idee avaldamiseks Lüliti Facebooki lehel, Lüliti kodulehel ning teistes meediakanalites.
 4. Anija Lüliti tegevuspäeval osalevate projektide väljaselgitamiseks kutsutakse kokku Ekspertide koda, kuhu kuuluvad Anija Vallavalitsuse esindaja, Lüliti loojad ja kogukondade esindajad. Ekspertide koda kutsutakse kokku hiljemalt 14. märtsiks 2018.
 5. Esitatud projektide  seast selgitab Ekspertide koda 23. märtsiks 2018 välja elluviidavad projektid ja meeskonnad, kellel on võimalus 14. aprillil 2018 Anija Lüliti tegevuspäeval oma idee 12 tunni jooksul ellu viia.
 6. Esitatud projektid peavad kandma avalikke huve ning olema teostatavad Anija valla piires 12 tunni jooksul. Ideede eesmärk on panustada Anija valla elukeskkonna arengusse ja parandamisse.  
 7. Ideede elluviijate meeskondade esindajatega võetakse ühendust 28. märtsiks 2018 ning selgitatakse välja praktiliste töövahendite  ja nõuandva abi vajadus, mille tagavad osalejatele Anija vald ja Lüliti meeskond. Samuti selgitatakse välja meeskonnaliikmete vajadus.
 8. Kui Anija Lülitil osaleja esitab Korraldajale enda kohta valesid või ebatäpseid andmeid, ei vastuta Korraldaja Anija Lülitil osaleja eelvalikul osalemise eest.
 9. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Anija Lüliti, teavitades sellest Anija Lülitil osalejaid koheselt meedia või otsekommunikatsiooni vahendusel.
 10. Kui Teil tekib pretensioone seoses Anija Lüliti korraldamise ja/või läbiviimisega, palume oma tagasiside saata kirjalikult Anija Lüliti  e-mailile anija.lyliti@gmail.com.
 11. Korraldajatel on õigus vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Anija Lüliti tingimustes, andes sellest teada www.lüliti.ee lehel.
 12. Anija Lülitiga seoses tekkivate küsimuste korral kirjutage e-kiri aadressil anija.lyliti@gmail.com või helistage telefonil 5698 5559 (Kaisa Tamkivi).