Mis on Lüliti?

Mis on Anija Lüliti?

Anija Lüliti on kogukondlik koostöö kiirendi, mis aitab Anija valla elanikel ise oma kodukoha eluolu paremaks muuta. Ideede elluviimist nii nõu, kui ka rahaliste vahenditega toetab Anija vallavalitsus ja kõik ideed viiakse ellu ühe tegevuspäeva jooksul – 14. aprillil. 

Kes Anija Lülitist kõige enam võidavad?

  • Teame, et Anija valla elanikud on valmis panustama oma kodukoha arengusse ja aitavad hea meelega oma oskuste ja teadmistega. Anija Lüliti formaat annab võimaluse teha seda süsteemselt, efektiivselt ja ajasäästlikult – meeskonnad panustavad 12 tunni jooksul intensiivselt, eesmärgiga jõuda konkreetse püsititatud tulemuseni. Osalejatetele tagab hea enesetunde võimalus aidata kaasa kodukoha arendamisel, eduelamus saavutusest ning suurepärases seltskonnas veedetud vabaaeg. 
  • Koduvallas on saanud mitmed tõstatatud probleemid lahenduse.
  • Arendab kodanikuühiskonda ka laiemas kontekstis – tõmbame Anija vallas käima uue laheda kogukonna ja omavalitsuse koostöömudeli, lootes olla eeskujuks ka teistele omavalitsustele ja kodanike ühendustele.

Keda ootame Anija Lülitist osa võtma?

Ootame kõiki – nii Anija valla elanikke kui ka Lüliti fänne kaasa lööma – esitage ettepanekuid, tõstatage murekohti, tooge välja, mida oleks teie arvates vaja  muuta või parandada. Ühiselt tegutsedes, head mõtted, oskused ja teadmised ühendades võime oma koduvallas palju muuta ja paremaks teha. Lülitame head ideed koos sisse!

Kuidas osaleda?

  1. Kutsu kokku sõbrad ja mõelge läbi idee, mida ja kuidas tahaksite Anija vallas paremaks muuta.
    Arutage, millesse saaksite panustada – kas miski on ajahambast puretud või pisut räämas, kas tunnete millestki puudust. Ettepanekud võivad olla nii praktilist laadi (millegi ehitamine, parandamine, koristamine), kui ka sisulised (projekteerimine, programmeerimine, korraldamine). 
    NB! Ideede esitamisel ei tasu end piirata ühegi põhimõtte või takistusega, kui Sina usud idee vajalikkusesse siis see ongi vajalik, pane see meie lehel kirja! Kunagi ei tea,  millest koorub välja maailma muutev plaan.
  2. Täida lihtne registreerimisvorm, mis võtab aega vaid mõned minutid. Kirjuta juurde nägemus kuludest. Esita oma ettepanek siin (registreerimine avaneb varsti)!
  3. 14. märtsil selgub, millised ideed vastavad Lüliti mudeli nõuetele ning lähevad tegevuspäeval töösse.

Milline on ajakava?

08.02 – 14.03.2018 kell 23.59 ideekorjeperiood. Aeg esitada lüliti.ee lehel ideid, ettepanekuid, murekohtasid.

23.03.18 sõelale jäänud projektide väljakuulutamine, kes saavad nõu, tuge ja vahendeid, et oma idee koos meeskonnaga ellu viia

23.03-12.04.18 meeskondade täiendamine (vajadusel), tegevuse planeerimine, nõustamine, kogukonna kaasamine ja ettevalmistustööd

14.04.18 kell 9.00-21.00 Anija Lüliti 2018 tegevuspäev, staabiga Kehra Ait-Kuivatis. Projektide elluviimine!

Tegevuspäeva õhtul lõbus järelpidu!